สมัครเป็นตัวแทน Ultima Life

สมัครสมาชิก อัลทิมา ไลฟ์ / สมัครตัวแทนจำหน่าย Ultima Life
คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกอัลทิมา ไลฟ์


  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  4. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  5. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  6. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)
  7. หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ คุณ สุรินทร์ แก้วล้วน โทรศัพท์ 0890699001 หรืออีเมล์ lookandaman@@hotmail.com ไอดีไลน์ :gold_money
  8. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามช่องทางที่ให้ไว้ ภายใน 24 ชม. กรุณารับโทรศัพท์ หรือตอบไลน์

หมายเหตุ : หากไม่สนใจจริง กรุณาอย่ากรอกข้อมูลเข้ามา เพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย


ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะถูกนำไปใช้เพื่อสมัครสมาชิกอัลทิมา ไลฟ์เท่านั้น
    ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับในการคลิกปุ่ม ตกลงส่งข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าจะถูกติดต่อโดยผู้จำหน่ายอิสระ เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ และโอกาสธุรกิจให้แก่ข้าพเจ้า